امروز داشتم دو ساعت به یه پسره تنظیمات یه برنامه رو میگفتم

برگشته میگه حالا ساوه رو بزنم؟!

@bsmsq

بعد کلی بحث فهمیدم منظورشsave بوده!!

آهای دنیــــــــــا📢📢....

کرایه منو ، رضا صادقی حساب کرد باهم پیاده میشیم....😂😂😂

@bsmsq