🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷

دعایﺭﻭﺯ ﺩﻭم ماه مبارک رمضان

ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻗَﺮِّﺑْﻨِﻲ ﻓِﻴﻪِ ﺇِﻟَﻰ ﻣَﺮْﺿَﺎﺗِﻚَ ﻭَ ﺟَﻨِّﺒْﻨِﻲ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﺳَﺨَﻄِﻚَ ﻭَ ﻧَﻘِﻤَﺎﺗِﻚَ

ﻭَ ﻭَﻓِّﻘْﻨِﻲ ﻓِﻴﻪِ ﻟِﻘِﺮَﺍءَﺓِ ﺁﻳَﺎﺗِﻚَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَﺎ ﺃَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﺿﺎ ﻭ ﺧﺸﻨﻮﺩﻳﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻏﻀﺒﺖ ﺩﻭﺭ ﺳﺎﺯ

ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﺖ ﻣﻮﻓّﻖ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻖّ ﺭﺣﻤﺘﺖ ﺍﻯ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ.

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷