🌿 فال چای برای روز دوشنبه 16 اسفند 🌿

🔴ماه تولد 🔴⬇⬇🔴تعبیر فال 🔴

🔆فروردین = 🌿اتفاق ناخوشایند🌿

🔆اردیبهشت = 🌿اتفاق خوب🌿

🔆خرداد = 🌿موضوع پنهانی🌿

🔆تیر = 🌿یک راز🌿

🔆مرداد = 🌿عشق و شادی🌿

🔆شهریور= 🌿دخالت های دیگران🌿

🔆مهر = 🌿کامیابی🌿

🔆آبان= 🌿به تعویق افتادن موضوعی🌿

🔆آذر= 🌿سود،فایده🌿

🔆دی = 🌿مشکلاتی که برطرف خواهند شد🌿

🔆بهمن= 🌿مال و ثروت🌿

🔆اسفند= 🌿معروف شدن🌿

👇👇👇🍇

@bsmsq