🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاریخ : سه شنبه 14 فروردین 1397

💫#فروردین : موفقیت در زمینه خریدملک 🌿

💫#اردیبهشت : خوشبختی و سعادت با شما یار است 🌿

💫#خرداد : اختلاف و بگو مگو 🌿

💫#تیر : پیش رفتن اوضاع بر خلاف میل شما 🌿

💫#مرداد : موانع در کاری که انجام میدهید بسیار است 🌿

💫#شهریور: رسیدن شما به تکامل در هنرها و علوم 🌿

💫#مهر : شکوفایی استعدادهای شما 🌿

💫#آبان: مخالفت خانواده با ازدواج شما 🌿

💫#آذر: حس جاه طلبی و شهرت 🌿

💫#دی : مراقب باش بی احترامی به احساسات دیگران نکنی 🌿

💫#بهمن: احساسات عاری از لطافت 🌿

💫#اسفند: فهمیدن یک جریان به طور ناگهانی 🌿

@bsmsq