باغ‌وحش بریستول لندن، یک شیر نر ایرانی، که کامران نام‌ داره رو به ایران فرستاده تا برای احیای نسل شیر ایرانی، با ایلدا، شیر ماده‌ای که از باغ‌وحشی در ایرلند به تهران خواهد اومد جفت‌گیری کنه!

شیر ایرانی 80 سال پیش در ایران منقرض شد و  در حال حاضر در تعداد محدودی از باغ‌‌وحش‌های جهان نگهداری می‌شه.