درخت سرو ابرکوه یزد یکی از شش درخت کهن سال کره زمین است که قبل از میلاد مسیح نیز وجود داشته و عمر آن بیش از 4 هزار

درخت سرو ابرکوه یزد یکی از شش درخت کهن سال کره زمین است که قبل از میلاد مسیح نیز وجود داشته و عمر آن بیش از 4 هزار سال است!

بلندای آن با ریشه 25 متر و محیط تنه آن 11 متر است.

@bsmsq