به علت گرانی بنزین و خودرو،و تصادف قطارها

فروش ویژه الاغ شروع شد: مدل 95 تیپ قاطر،گردن هیدرولیک.نعل اسپورت،شاسى بلند،داراى کارت یونجه،پالان چرمى با بوق عرعربلبلى،،

فروش عیدانه بصورت اقساطى😐😕

ا. 😄 \ 🐴

ا | //___ \ |

ا ___| |__ \ |

ا \’’ـ’ | / /|"" ’ـ”’’)

ا ( | \’””/ / ""’/ \

ا | | | \\ | |

ا | | | ” | |

💦Channel: @bsmsq 💯

💕💎🔱💎🔱💎🔱💕