#دختر_اردیبهشت،،،،،، ابرو کمان بالا بلند

ای فدای آن لب عنابیت،،،،،،،،،، کمتر بخند

ناز دانه دختر شیطان بلای چهار فصل

برحذر از تو عزیزم هر چه دشنام و گزند

ناز تو باید خریدن بس که خوب و عاقلی

عاشقانت سینه چاک از دشت و دریا تا مرند

من گمان دارم خدا هم گوشه چشمی داشته

اینچنین زیبا شدی شهزادهء مشکل پسند

#دختر_اردیبهشتم،،،،،،،، ماه خوب عاشقی

دور سرهامان بچرخانید ای یاران سپند.....

😍😍😍😍

#تقدیم_ب_خانومای_گل_اردیبهشتی ✨❤