یک زن ایرانی مقیم لندن با مجازات ۲ سال زندان در امارات دستگیر شد !

۳ سال پیش که شوهر لاله از او طلاق گرفت و دوباره ازدواج کرد،‌ لاله زیر عکس عرویسشون در فیسبوک نوشت: "منو به خاطر این اسب ول کردی"

بعد از سه سال شوهر سابق فوت می‌کنه و وقتی لاله برای شرکت در مراسم ختم به دبی سفر می‌کنه، بی خبر از‌ اینکه همسر جدید شوهرش از لاله بخاطر اون کامنت شکایت کرده، دستگیر می‌شه !

+ در نتیجه اینکه هرجایی هر کامنتی ننویسید، طرف پیگیر باشه میتونه اقدام کنه ...!