ﺧﺪﺍیی ﺩﺍﺭیم

〇 ﺯﯾﺒﺎتر از ﭘﺮﻭﺍنھ

〇 ﺑﺰﺭڪَتر ازﺍﻗﯿﺎﻧﻮﺱ

〇 ﻣﻬﺮﺑﺎنتر از یڪ ﻣﺎﺩﺭ

〇 بی‌ﺗﻮقعتر از یڪ ﭘﺪﺭ

#خدایا🙏🌸🍀

روزڪَار دوستاڹ و عزیزانم را

زیبا قلم بزڹ و پناهشاڹ باش

#شبتون_آروم_وخوش✨✨🌙

@bsmsq

  دانلود ویدئو