🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاریخ : پنجشنبه 16 فروردین 1397

💫#فروردین :🌿 موفقیت در عشق یا کسب و کار, موفقیت اجتماعی, سفر دلپذیر

💫#اردیبهشت :🌿 بحث های خانوادگی

💫#خرداد :🌿 علاقه ای بین شما و فردی رخ میدهد

💫#تیر :🌿 فردی برای شما چاپلوسی میکند

💫#مرداد :🌿 قاطعیت در رفتار هایت نشان بده

💫#شهریور:🌿 اتفاق عجیب و غریب خواهد افتاد

💫#مهر :🌿 شرکت در جشن و شادی بزرگ

💫#آبان:🌿 تصمیمات سرنوشت ساز را خواهی گرفت

💫#آذر:🌿 نیاز به تغییر جهت برای بهتر شدن اوضاع

💫#دی :🌿 ناامیدی و شکست در کسب و کار

💫#بهمن:🌿 موفقیت, عروسی, تولد یک کودک

💫#اسفند: 🌿 مراقب شخصی که با شما دشمنی دارد باشید

@bsmsq