از تابستان دست هایت

بوی پائیز می آید

نکند

شهریور را

به مِهر نوازشت

جادو کرده ای ؟!

این خنکای مردد

که میان انگشتان توست

به معجزه پیامبری می ماند

که به گمراهی دستهای من

پایان خواهد داد

دستهایم را بگیر

من

با تمام شعرهایم

تنها امّت تو خواهیم شد ....

💕