مردی که روزانه دو کیلو فلفل تند می خورد!
یک مرد چینی از یک روستای کوچک در چین، لقب پادشاه فلفل تند قرمز را از آن �

مردی که روزانه دو کیلو فلفل تند می خورد!

یک مرد چینی از یک روستای کوچک در چین، لقب پادشاه فلفل تند قرمز را از آن خود کرده است. او تمایل شدیدی به خوردن فلفل تند دارد

🆔: @bsmsq