خرج عروسی رو که ما پسرا میدیم اونوقت میگن عروسی !

خونه ام که ما پسرا میگیریم میشه خونه ی عروس !

از اون بدتر جونت درمیره کار میکنی یه ماشین میخری اونم میشه ماشین عروس !

دیگه بدتر 4روز دیگه بچه خواهرت به مامانش میگه مامان مامان بریم خونه زن دایی اینا !

اون وقت دخترا میگن حقشون ضایع شده …😐

🎈جدیدترین مطالب را در اینجا دنبال کنید👇

‌‌‌@bsmsq