آیامیدانید؟!!!
زمانی که گلویتان دردمیگیردو سینه‌تان خشک میشود.به جای استفاده ازآبنبات‌های سردزیر زبانتان هل

آیامیدانید؟!!!

زمانی که گلویتان دردمیگیردو سینه‌تان خشک میشود.به جای استفاده ازآبنبات‌های سردزیر زبانتان هل بگذارید.

دمنوش هل به همراه کمی عسل برای رفع گلودرد فوق‌العادهست.

🆔: @bsmsq