⛔️محور #هراز به مدت ۱۹ روز کاری #مسدودمیشود⛔

راهداری مازندران:

🔹محدوده پیچ ابتهاج (کیلومتر ۸۵ تا ۸۶) محور هراز از ۲۹ مرداد تا ۲۱ شهریور و همچنین از دوم تا ۲۵ مهرماه امسال مسدود است.

🔹انسداد محور هراز تنها در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تاریخ‌های ذکرشده (۱۹ روز کاری) از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ هر هفته خواهد بود.

🔸هم‌وطنان در زمان انسداد محور هراز می‌توانند از محورهای فیروزکوه و کندوان استفاده کنند.

🆔 @bsmsq