همه ما تا کنون آهنگ مرغ سحر را شنیده ایم اما کمتر کسی از ما بخش دوم این آهنگ را شنیده است !

قمرالملوک وزیری تنها خواننده ای است که جرات کرد و قسمت دوم این آهنگ که سراسر انتقادهای تند و جنجالی است را خواند !

پیشنهاد می شود برای نخستین بار هم که شده گوش کنید !

بسیار زیبا و پر معناست👌