دوستان، بازیگرای این تئاتر از کودکان کار هستن. توی خیاطی کار میکنن. بهشون مجوز دادن و به شدت احتیاج به تبلیغ دا�

دوستان، بازیگرای این تئاتر از کودکان کار هستن. توی خیاطی کار میکنن. بهشون مجوز دادن و به شدت احتیاج به تبلیغ دارن.

اگر تمایل دارین این پوسترو پخش کنین تا همه مطلع بشن و ازشون حمایت بشه

@bsmsq