بار الها!💚

دراین شب تاریک

شبمان

را نورانی گردان🙏

وکمکمان کن

آن نورکوچک الهی زیبا

که درونمان سوسو میزند

روز بروز بانور عشقت

نورانی‌تر و نورانی‌تر شود😍🙏

شبتون بخیرو

سرشار ازنور الهی💖💖💖

@bsmsq

  دانلود ویدئو