ملانصرالدین وقتی وارد طویله میشد

به خرش سلام

میکرد....،گفتن :

ملا این که خره،نمیفهمه که سلامش میکنی...!!!

گفت :

اون خره ولی من آدمم

من آدم بودن خودم رو ثابت میکنم،

بذار اون نفهمه....!!!

حالا اگه به کسی احترام گذاشتی

حالیش نبود،اصلا ناراحت نباشید

شما آدم بودن خودتون رو ثابت کردید

بذار اون نفهمه🌹🌹

#به_کانال_ما_بپیوندید.

#کانال_دنیای_پیامڪهای_ناب

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷