🌾

میتواند عاشق کند

و بسیار دوستت داشته باشد

میتواند به وقت دلتنگی

غمت را بردارد، ببرد یک گوشه ی دور بیندازد

میتواند اولین بوق تماست به پایان نرسیده گوشی را بردارد سلامی گرم بکند و بگوید

"دنیا را نگه داشته ام صدایت را به من بده "

وقتی خسته از تمام عالمی

دلت همان یک نفر را میخواهد که

که جای تمام آدم های دنیا

دوستت داشته باشد

اما

مرض این دوست داشتن های یواشکی

همین است

نمیداند

نمی فهمد و هیچ گاه نمی آید

اما این تویی که همیشه منتظر میمانی

و هر بار که بغض میکنی

جایش روی پیشانی ات میماند و پاک نمیشود.

👌👌👌🌸🌸🌸🌸

💫🌾