دعایی زیبا از بابا طاهر :

خدایا دانشی ده، غم نگیرم .

بده آرامشی، ماتم نگیرم .

خدایا از شهامت بی‌نصیبم،

شهامت ده که آرامش بگیرم.

خدایا! این تفاوت بر من آموز

که در گمراهی مطلق نمیرم...