جایت کنارم خالی‌ست ؛

مثلِ نبات کنار چای !

مثل گلپر روی انار !

مثل بوی نم وقت باریدن باران !

مثل برگ‌های طلایی در پاییز !

همین‌قدر ساده ....

همین‌قدر مهم ...

همین‌قدر حیاتی ...

👌🌹🌹🌹🌸