در زندگی از چیزهای زیادی میترسیدم

ونگران بودم، تا اینکه آنها را تجربه کردم

وحالا ترسی از آنها ندارم

از ( تنهایی ) میترسیدم،

یاد گرفتم (خود را دوست بدارم)

از (شکست )میترسیدم

یاد گرفتم( تلاش نکردن یعنی شکست )

از( نفرت مردم ) میترسیدم

یاد گرفتم ( بهرحال هر کسی نظری دارد )

از ( درد ) میترسیدم

یاد گرفتم( درد کشیدن برای رشد روح لازم است )

از ( سرنوشت ) میترسیدم،یاد گرفتم

( من توان تغییر آن را دارم )

از( آینده ) میترسیدم

یاد گرفتم ( میتوان آینده بهتری ساخت )

از ( گذشته ) میترسیدم

فهمیدم ( گذشته دیگر توان آسیب رساندن به من را ندارد )

و بالاخره از((( تغییر ))) میترسیدم

تا اینکه یاد گرفتم

((( حتی زیباترین پروانه ها هم ،قبل از پرواز کرم بودند و

و *** تغییر *** آنها را زیبامیکند )))