این وضعیت موجودی گروه های خونی تو کشور براساس سازمان انتقال خون هست. اگر گروه خونی شما آمثبت، آمنفی، اُ مثبت و �

این وضعیت موجودی گروه های خونی تو کشور براساس سازمان انتقال خون هست. اگر گروه خونی شما آمثبت، آمنفی، اُ مثبت و اُ منفی هست لطفا زودتر برای اهدای خون مراجعه کنید

نشر بدید ؛ خودمون بهم کمک کنیم ❤