ده راهکار برای جذب انرژی مثبت

1- روز خود را با دعا، نیایش و شکرگذاری شروع کن

2- همان طور با دیگران رفتار کن

که دلت می خواهد با تو رفتار شود

3- در هر وضعیتی سعی کن بیشتر جنبه های مثبت را ببینی

4- از کنترل کردن همه چیز دست بردار

5- زندگی پر از صلح و صفا را تجسم کن

6- نگران آینده نباش، تنها برنامه ریزی کن و به خدا توکل کن

7- از دلخوری دست بردار

8- اوقاتی از هفته را در طبیعت سپری کن

9- در مقابل دیگران جبهه نگیر

10- آرامش را در وجودت احساس کن

@bsmsq 🌺