‏‎‏ ‏‎‏ ‍ 💠روی دستش "پسرش" رفت

ولی "قولش نه"

💠نیزه ها تا "جگرش" رفت

ولی "قولش نه"

💠این چه خورشید غریبی است

که با حالِ نزار پای "نعش قمرش" رفت

ولی "قولش نه"

💠شیر مردی که در آن واقعه "هفتاد و دو" بار

دست غم بر "کمرش" رفت

ولی "قولش نه"

💠هر کجا می نگری "نام حسین است و حسین"

ای دمش گرم "سرش" رفت

ولی "قولش نه"

💫صلے الله علیک یا اباعبدالله💫

@bsmsq