با ماده مخدری معروف به «دستمال» آشنا شوید و مراقب باشید، مخصوصا دختران جوان☝️

جنس آن شبیه کاغذ خشک کن یا پارچ

با ماده مخدری معروف به «دستمال» آشنا شوید و مراقب باشید، مخصوصا دختران جوان☝

جنس آن شبیه کاغذ خشک کن یا پارچه است و اثرات توهم زایی و تخریب آن 20 تا 80 برابر حشیش است

hannel ➣ @bsmsq