صدای ماندگار🎙

شنوندگان عزیز توجه فرمایید،

شنوندگان عزیز توجه فرمایید خرمشهر شهر خون آزاد شد

علیرغم همه تلخی سالهای جنگ

این یکی از

به یاد ماندنی‌ترین لحظه‌‌های کودکی ماست👇

@bsmsq 🍃🌸

  دانلود ویدئو