🍁 @bsmsq
هر گاه عیبی در من دیدی
به خودم خبر بده 
نه کسی دیگر 
چون تغییر آن دست من است...

کار اولت باعث پیشرفت 
و بهبو�

🍁 @bsmsq

هر گاه عیبی در من دیدی

به خودم خبر بده

نه کسی دیگر

چون تغییر آن دست من است...

کار اولت باعث پیشرفت

و بهبودم میشود

اما گزینه دوم

غیبت است و مرا

در تاریکی نگه میدارد