✨

الهی...

دریای زندگیتون

پر از امواج زیبای سلامتی

آسمون دلتون

خالی ازابرهای غم و ناراحتی

و ساحل عمرتون

پر از ماسه های برکت باشه!

🌙شبتون بخیر ولبریز از آرامش الهی

@bsmsq

  دانلود ویدئو