🌒 امروز اول ماه ذی القعده است 🌘

خونریزی یا شکستن تخم مرغ وصدقه ودود کردن اسفند فراموش نشود...

ان شاءالله با خواندن این دعا در اول ماه

ذی القعده ازبلا دور بوده ، حاجت روا شوید: نیت کنید.

✨ سبحان الله یافارج الهمّ ویا کاشف الغم فرّج همی ویسرّ أمری وأرحم ضعفی وقلة حیلتی و أرزقنی من حیث لاأحتسب یارب العالمین ✨

حضرت رسول فرمودند 📌

هر کس مردم رااز این دعا باخبرکنددر گرفتاریش گشایش ایجاد می شود

@bsmsq

👆👆‎ ضرر نداره به خدا لینک لمس کنید