🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🌹🌹🌹🌹🌹

🌹🌹🌹🌹

🌹🌹🌹

🌹🌹

🌹

شاید آنروز که سهراب نوشت

تا شقایق هست زندگی باید کرد

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت

باید اینطور نوشت

چه شقایق باشد، چه گل پیچک و یاس

جای یک گل خالیست

تا نیاید مهدی ( عج ) زندگی دشوار است😔

نیمه شعبان مبارک 😍

🌹

🌹🌹

🌹🌹🌹

🌹🌹🌹🌹

🌹🌹🌹🌹🌹

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🔴 🔴