🌠 تقویم نجومی

جمعه

☀️ ۲۶ آذر ۱۳۹۵ شمسی

🎄 ۱۶ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی

⛏ شروع عمارت خوب است. سفر با صدقه بعد از ظهر انجام گیرد

امشب:

دستور خاصی ندارد.

✔️ کلیه محاسبات تقویم بر اساس تاریخ شمسی انجام گرفته و کاملا صحیح می باشد!

@bsmsq