‍ یکشنبه تون پراز

عشق و امید ...

در این ماه پر فیض

امیدوارم خداوند

برای امروزتون

اتفاقهای خوب و خوش

رقم بزنه و حال دلتون

مثل " گُل "

تازه و با طراوت باشه

☀🌸☀🌸☀🌸☀

@bsmsq

  دانلود ویدئو