مرد چینی نوزاد خود را برای خرید آیفون فروخت😐
یک مرد چینی دختر ۱۸ روزه خود را پس از چانه زنی (۳۵۲۰ دلار)به فردی ن

مرد چینی نوزاد خود را برای خرید آیفون فروخت😐

یک مرد چینی دختر ۱۸ روزه خود را پس از چانه زنی (۳۵۲۰ دلار)به فردی ناشناس فروخت تا بتونه گوشی بخره☹️

#پدر_قهرمان_است😑

🆔: @bsmsq