‌‌

تنها اگر به قبای قاصدکی بر نمی‌خورد

تاری از طلای مویَت را در دست من بگذار!

می‌خواهم وقتی به انتهای آسمان رفتم

آن را به موهای بلند خورشید گره بزنم

تا هر کس خورشید را نگاه کند

خطوط پاک چهرهٔ تو را ببیند!

آن وقت همه خواهند دانست

بانوی بهاری من که بوده است!

همین را می‌خواهم و دیگر هیچ...!

#یغما_گلرویی

‌‌

🦋