‌﷽           
این خانم سالخورده 99 ساله 
هر روز یک پیراهن
برای کودکان آفریقایی می دوزد! 

این یعنی جهان همچنان زیباست

این خانم سالخورده 99 ساله

هر روز یک پیراهن

برای کودکان آفریقایی می دوزد!

این یعنی جهان همچنان زیباست🥀 و این یعنی هر کسی

می تواند یک "منجی" کوچک باشد.

Join us 🔜 @bsmsq