#مهران_مدیری به دلیل ابتلا به #کرونا در بیمارستان بستری شد

مهران مدیرى به دلیل ابتلا به بیمارى کرونا، در یکى از بیمارستانهاى تهران بسترى شد. مدیرى در این ایام، مشغول ضبط برنامه تلویزیونى #دورهمى و همچنین بازى در #سریال_خاتون بود.