#بهروز_وثوقی برای بازگشت به ایران مانعی ندارد

رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور: بهروز وثوقی برای آمدن به ایران هیچ مانعی ندارد.

به گزارش موسسه هنرمندان پیشکسوت، رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور گفت:

«با هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان کشور همه هنرمندان، خوانندگان و ورزشکاران خارج از کشور از جمله بهروز #وثوقی برای آمدن و ماندن در ایران هیچ مانعی ندارند و بستر بازگشت آنها مهیا شده است.»