فتاح ذی نوری دومين عكاس برتر Siena 2020 شد

عکاس فيلم های «شنای پروانه»،«چند متر مكعب عشق»، «رفتن»،«آدت نمی کنیم» تنديس بلورين جايزه Pangea را کسب کرد.

به گزارش دبيرخانه رسمی جايزه جهانی عكاسی خلاق Siena 2020 كه هر ساله از ميان عكاسان سراسر جهان برگزيدگان خود را انتخاب ميكند، امسال فتاح ذی نوری به عنوان دومين عكاس برتر اين رقابتها در شاخه ی«چهره ها و شخصيت های جذاب»انتخاب شد و تنديس بلورين جايزه Pangea اين رویداد هنری را کسب کرد.

عكاسی فيلم های «شنای پروانه»،«چند متر مكعب عشق»، «رفتن»،«آدت نمی کنیم»از جمله فعالیت های او در سینما است.

مسابقه بين المللي (Siena international Photo Awards) يكی از محبوب ترين رقابتهای جهانی در زمينه عكاسی است كه هر ساله از بين حدود پنجاه هزار فريم عكس از ١٦٠ مليت مختلف برگزيدگان نهايی خود را انتخاب می کند.

اين جشنواره امسال بدليل شیوع ویروس كرونا بصورت حضوری برگزار نشد.

#فتاح #فتاح_ذی_نوری #کرونا #siena2020 #سی_ینا #جشنواره_عکس #شنای_پروانه #فیلم_شنای_پروانه