صدور مجوز ساخت برای #بهرام_رادان ، #صادق_رنجکشان و ۶ فیلم دیگر

#سازمان_سینمایی ، برای ۸ فیلمنامه پروانه ساخت صادر کرد، لوچی به تهیه‌کنندگی محمدصادق رنجکشان و علفزار به تهیه‌کنندگی بهرام رادان در این لیست قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری، فیلمنامه‌های زیر موفق به دریافت پروانه ساخت شدند:

«بَلیط (بلوط)» به تهیه کنندگی سیدعلیرضا سجادپور، کارگردانی و نویسندگی مرتضی رحیمی

«رفقای اورژانسی» به تهیه کنندگی علی شاه حاتمی، کارگردانی مشترک حسن صیدخانی و حسین صیدخانی و نویسندگی مشترک مریم اشرفی و محمود بیگدلی

«رویای ساحلی» به تهیه‌کنندگی رقیه احمدی، کارگردانی آرش سجادی فرید و نویسندگی مشترک کاوه سجادی فرید و آرش سجادی فرید

«الماس خانه ما» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی سمیه زارعی و کارگردانی اردلان ملک‌زاده

«جاده ۲۰۰۰» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی منیژه حکمت

«دِرب» به تهیه‌کنندگی سیدرضا محقق، کارگردانی و نویسندگی سید هادی محقق

«لوچی» به تهیه‌کنندگی محمدصادق رنجکشان، کارگردانی داوود خیام و نویسندگی مشترک داوود خیام و علی زرنگار

«علفزار» به تهیه‌کنندگی بهرام رادان، کارگردانی و نویسندگی کاظم دانشی