معرفی مدیر روابط عمومی چهاردهمین جشن منتقدان و نویسندگان

#نغمه_دانش_آشتیانی مدیر روابط عمومی چهاردهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران شد.

#جعفر_گودرزی دبیر چهاردهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در حکمی نغمه دانش آشتیانی را به عنوان مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این دوره جشن منصوب کرد.

در متن حکم وی آمده است:

«سرکار خانم نغمه دانش آشتیانی

نظر به سوابق حرفه ای و شایستگی های مشهود و حضور مداوم در عرصه های حرفه ای اطلاع رسانی و همچنین حسن ارتباط و جایگاه شایسته و قابل احترام در میان اهالی رسانه، بدینوسیله به موجب این حكم به عنوان مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی چهاردهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران منصوب می شوید.

جشن بزرگ منتقدان سینما هماره به عنوان رویدادی مهم در جریان سینمای ایران ‌ودر نزد اهالی سینما جایگاهی قابل اعتنا و ارزشمند دارد، امیدوارم با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود این رویداد مهم و با تعامل و همراهی شما، گام‌های موثر و ارزشمندی به منظور تعالی هر چه بهتر و بیشتر چهاردهمین جشن بزرگ منتقدان برداشته شود.

جعفر گودرزی دبیر چهاردهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران»

در دوره پیش، علی افشار از روزنامه‌نگاران شاخص حوزه سینما این مسئولیت را برعهده داشت.

با مشخص شدن مدیر روابط عمومی جشن، به زودی فراخوان و شرایط این دوره جشن اطلاع‌رسانی می‌شود.