در بیش از 10 منطقه و کشور در حوزه #اقیانوسیه حتی یک مورد #کرونا هم مشاهده و ثبت نشده است.

این مناطق اغلب جزیره‌ای بوده و با #شیوع_کرونا ، اقدامات سخت گیرانه و #قرنطینه اجباری هنگام ورود به جزایر اعمال شده تا جلوی شیوع #ویروس گرفته شود.