سخنگوی ستاد ملی مقابله با #کرونا تغییر کرد

براساس تصاویر منتشر شده از جلسه #ستاد_ملی_مقابله_با_کرونا ، #کمال_حیدری بعنوان سخنگوی این ستاد منصوب شده است.

دهم مهرماه 1400 بود که #بهرام_عین_اللهی #وزیر_بهداشت ، کمال حیدری دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را به عنوان معاون بهداشت وزارت بهداشت، جایگزین #علیرضا_رئیسی کرد.