رعایت پروتکل‌های بهداشتی به زیر ۴۰درصد سقوط کرده است

ناجی، عضو کمیته کشوری مبارزه با #کووید_۱۹ :

رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم به زیر ۴۰درصد رسیده که رقمی بسیار پایین است و تعدادی نیز نمی‌خواهند واکسن بزنند که این نیاز به اقناع‌سازی مردم دارد تا آمار واکسیناسیون به بالای ۷۰درصد جامعه برسد. / #کرونا