#آنتی‌_بادی #کووید_۱۹ خفیف تا چه زمانی از ما محافظت می‌کند؟

نتایج تحقیقی کوچک نشان می‌دهد که تقریبا همه افرادی که کووید ۱۹ خفیف داشته‌اند، همچنان تا یک سال بعد آنتی‌بادی علیه ویروس کرونا دارند اما ممکن است این آنتی‌بادی از آنان در برابر انواع جدید محافظت نکند. #کرونا