#آمار_جهانی_کرونا ؛

8 هزار و 395 قربانی جدید کرونایی در 24 ساعت

بر اساس آخرین اعلام شده از ورلدومترز تعداد مبتلایان به #کرونا از ابتدای همه گیری از 171 میلیون نفر گذشته است.

*تعداد کل مبتلایان: 171 میلیون و 37 هزار و 54 نفر

*تعداد فوتی ها از ابتدای همه گیری: 3 میلیون و 556 هزار و 820 نفر

*تعداد افراد بهبودیافته: 153 میلیون و 139 هزار و 967 نفر

*تعداد بیماران کنونی فعال در جهان: 14 میلیون و 340 هزار و 267 نفر

*تعداد بیماران با شرایط وخیم: 91 هزار و 989 نفر

*تعداد مبتلایان روز گذشته: 402 هزار و 563 نفر

*فوتی های روز گذشته: 8 هزار و 395 نفر

*سه کشور با بیشترین تعداد مبتلا: 1-آمریکا با 34 میلیون و 43 هزار و 68 نفر 2- هند با 28 میلیون و 47 هزار و 534 نفر و 3- برزیل با 16 میلیون و 515 هزار و 120 نفر

*سه کشور با بیشترین آمار مرگ: 1- آمریکا با 609 هزار و 544 نفر، 2- برزیل با 462 هزار و 92 نفر و 3- مکزیک با 223 هزار و 507 نفر.