بعید می‌دانم حتی پس از #کرونا به آموزش ۱۰۰ درصد حضوری بازگردیم

صادقیان،معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران :

بعید می‌دانم ما حتی پس از کرونا نیز به آموزش ۱۰۰ درصد حضوری بازگردیم.

ارائه آموزش‌ها به دانشجویان به هیچ عنوان آفلاین نیست و اساتید در ساعت های آموزش مجازی به صورت برخط در کلاس ها حضور خواهند داشت.