ترکیب #واکسن_آسترازنکا و #فایزر میزان پادتن را شش برابر افزایش می‌دهد

یافته‌های پژوهشی در #کره_جنوبی نشان داده است ترکیب یک دوز واکسن آسترازنکا و یک دوز واکسن فایزر در مقایسه با دو دوز واکسن آسترازنکا میزان پادتن بدن را شش برابر افزایش می‌دهد.

در این پژوهش که ۴۹۹ نفر از کارکنان بخش درمان کره جنوبی در آن شرکت کرده بودند، ۱۰۰ نفر دوزهای ترکیبی دریافت کردند، ۲۰۰ نفر دو دوز واکسن فایزر و باقی شرکت‌کنندگان دو دوز واکسن آسترازنکا زدند.

نتایج آزمایش‌ها حاکی از تولید پادتن‌های خنثی‌کننده در بدن همه این افراد بود، که مانع ورود و تکثیر ویروس در سلول می‌شود، و میزان پادتن حاصل از تزریق دو دوز ترکیبی مشابه دو دوز واکسن فایزر بود.

بر اساس یافته‌‌های پژوهشی که ماه گذشته در بریتانیا انجام شد، ترکیب دوز اول آسترازنکا و دوز دوم فایزر در مقایسه با دوز اول فایزر و دوز دوم آسترازنکا واکنش پادتنی بیشتری ایجاد می‌کند.

پیش‌تر، به‌دنبال گزارش مواردی از لختگی نادر خون در پی تزریق واکسن آسترازنکا، برخی کشورها تصمیم گرفتند در دوز دوم واکسنی جایگزین به شهروندان ارائه دهند، که یافته‌های جدید بر درستی این تصمیم صحه می‌گذارد.